Brokové

12/70 S&B Corona 3,00mm 32g 25/bal 12/70 S&B Corona 3,00mm 32g 25/bal

Kód produktu: 378

nie je skladom
8.400 Eur
s DPH
12/70 S&B Corona 3,50mm 32g 25/bal 12/70 S&B Corona 3,50mm 32g 25/bal

Kód produktu: 380

nie je skladom
8.400 Eur
s DPH
16/70 S&B CCT 6,83mm 30,10g 10/bal 16/70 S&B CCT 6,83mm 30,10g 10/bal

Kód produktu: 384

nie je skladom
5.200 Eur
s DPH
20/70 S&B Vega 3,00mm 26g 10/bal 20/70 S&B Vega 3,00mm 26g 10/bal

Kód produktu: 386

nie je skladom
3.200 Eur
s DPH
20/70 S&B Vega 3,50mm 26g 10/bal 20/70 S&B Vega 3,50mm 26g 10/bal

Kód produktu: 387

nie je skladom
3.200 Eur
s DPH
16/70 S&B Vega 3,00/30g 10/bal 16/70 S&B Vega 3,00/30g 10/bal

Kód produktu: 297

nie je skladom
4.000 Eur
s DPH
16/70 S&B Vega 3,50/30g 10/bal 16/70 S&B Vega 3,50/30g 10/bal

Kód produktu: T00001270

nie je skladom
4.000 Eur
s DPH
12/76 DDUPLEKS Monolit 28 magnum 5/bal 12/76 DDUPLEKS Monolit 28 magnum 5/bal

Kód produktu: 433

nie je skladom
9.000 Eur
s DPH
12/70 DDUPLEKS Monolit 32, 5/bal 12/70 DDUPLEKS Monolit 32, 5/bal

Kód produktu: 437

nie je skladom
10.000 Eur
s DPH
12/70 DDUPLEKS Dupo 28, 5/bal 12/70 DDUPLEKS Dupo 28, 5/bal

Kód produktu: 438

nie je skladom
12.000 Eur
s DPH
12/70 S&B CCT 4,00mm 35,40g 10/bal 12/70 S&B CCT 4,00mm 35,40g 10/bal

Kód produktu: 447

nie je skladom
4.600 Eur
s DPH
12/70 Pegoraro Elite Pro Paper 2,90mm 32g 12/70 Pegoraro Elite Pro Paper 2,90mm 32g

Kód produktu: T00001343

nie je skladom
0.450 Eur
s DPH
16/65 S&B CCT 3,00mm 28,40g 10/bal 16/65 S&B CCT 3,00mm 28,40g 10/bal

Kód produktu: 644

nie je skladom
4.100 Eur
s DPH
16/65 S&B CCT 3,50mm 28,40g 10/bal 16/65 S&B CCT 3,50mm 28,40g 10/bal

Kód produktu: T00000893

nie je skladom
4.100 Eur
s DPH
12/70 RWS Exact Magnum 32g 5/bal 12/70 RWS Exact Magnum 32g 5/bal

Kód produktu: 903

nie je skladom
8.200 Eur
s DPH
12/70 Pegoraro G38 3,50 mm 12/70 Pegoraro G38 3,50 mm

Kód produktu: T00001265

nie je skladom
0.780 Eur
s DPH
12/70 Pegoraro Pro Paper 3 12/70 Pegoraro Pro Paper 3

Kód produktu: T00001264

nie je skladom
0.432 Eur
s DPH
12/70 S&B Magnum 3,50mm 42,5g 25/bal 12/70 S&B Magnum 3,50mm 42,5g 25/bal

Kód produktu: 1081

nie je skladom
12.800 Eur
s DPH
12/70 S&B Mini Magnum 4,00mm 42,5g 25/bal 12/70 S&B Mini Magnum 4,00mm 42,5g 25/bal

Kód produktu: 1082

nie je skladom
12.800 Eur
s DPH
12/89 Fiocchi 3,50mm 63g 10/bal 12/89 Fiocchi 3,50mm 63g 10/bal

Kód produktu: 1155

nie je skladom
10.000 Eur
s DPH
12/89 Fiocchi Ultramagnum 63g 10/bal 12/89 Fiocchi Ultramagnum 63g 10/bal

Kód produktu: 1156

nie je skladom
10.000 Eur
s DPH
12/70 S&B Fortuna 4,00mm 36g 25/bal 12/70 S&B Fortuna 4,00mm 36g 25/bal

Kód produktu: 1338

nie je skladom
8.000 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Elite 3,90mm 42g 12/70 Cheddite Elite 3,90mm 42g

12/70 Cheddite Elite 3,90mm 42g

Kód produktu: T00001385

nie je skladom
14.000 Eur
s DPH
12/70 S&B Corona 4,00mm 32g 25/bal 12/70 S&B Corona 4,00mm 32g 25/bal

Kód produktu: 1337

nie je skladom
7.500 Eur
s DPH
12/70 S&B Corona 2,50 mm 32g 25/bal 12/70 S&B Corona 2,50 mm 32g 25/bal

Kód produktu: 1732

nie je skladom
7.800 Eur
s DPH
12/70 Pegoraro F1 3,10mm 35g 25/bal 12/70 Pegoraro F1 3,10mm 35g 25/bal

Kód produktu: T00001345

nie je skladom
13.800 Eur
s DPH
12/70 Pegoraro F1 3,50mm 35g 25/bal 12/70 Pegoraro F1 3,50mm 35g 25/bal

Kód produktu: T00001346

nie je skladom
13.800 Eur
s DPH
12/70 Pegoraro Elite Pro Paper 3,30mm 32g 25/bal 12/70 Pegoraro Elite Pro Paper 3,30mm 32g 25/bal

Kód produktu: T00001344

nie je skladom
11.900 Eur
s DPH
12/70 Cheddite 100 metri 3,70 mm 35g 12/70 Cheddite 100 metri 3,70 mm 35g

Kód produktu: T00000991

nie je skladom
1.440 Eur
s DPH
12/76 Pegoraro G50 Magnum 3,50mm 10/bal 12/76 Pegoraro G50 Magnum 3,50mm 10/bal

Kód produktu: T00001240

nie je skladom
9.000 Eur
s DPH
12/70 Hull High Pheasant Extreme 3,10mm 34g 25/bal 12/70 Hull High Pheasant Extreme 3,10mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00001347

nie je skladom
13.200 Eur
s DPH
12/70 Hull Ultramax 3,10mm 42g 25/bal 12/70 Hull Ultramax 3,10mm 42g 25/bal

Kód produktu: T00001348

nie je skladom
15.000 Eur
s DPH
12/70 Hull Ultramax 4,00mm 42g 25/bal 12/70 Hull Ultramax 4,00mm 42g 25/bal

Kód produktu: T00001349

nie je skladom
15.000 Eur
s DPH
12/76 Hull Extreme Hunting 3,30mm 50g 25/bal 12/76 Hull Extreme Hunting 3,30mm 50g 25/bal

Kód produktu: T00001350

nie je skladom
18.600 Eur
s DPH
12/76 Hull Extreme Hunting 4,00mm 50g 25/bal 12/76 Hull Extreme Hunting 4,00mm 50g 25/bal

Kód produktu: T00001351

nie je skladom
18.600 Eur
s DPH
16/67 Hull High Pheasant 2,80mm 32g 25/bal 16/67 Hull High Pheasant 2,80mm 32g 25/bal

Kód produktu: T00001386

nie je skladom
11.500 Eur
s DPH
12/76 Cheddite Magnum 3,50mm 50g 12/76 Cheddite Magnum 3,50mm 50g

Kód produktu: T00001262

nie je skladom
0.760 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Elite 3,10mm 34g 25/bal 12/70 Cheddite Elite 3,10mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00001252

nie je skladom
9.200 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Elite 3,50mm 34g 25/bal 12/70 Cheddite Elite 3,50mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00001253

nie je skladom
9.200 Eur
s DPH
20/70 Cheddite Drago 20, 2,90 mm, 28g 20/70 Cheddite Drago 20, 2,90 mm, 28g

Kód produktu: T00000889

nie je skladom
0.350 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Elite 3,10mm 42g 25/bal 12/70 Cheddite Elite 3,10mm 42g 25/bal

Kód produktu: T00001357

nie je skladom
15.200 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Elite 3,50mm 42g 25/bal 12/70 Cheddite Elite 3,50mm 42g 25/bal

Kód produktu: T00001358

nie je skladom
15.800 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Tordo 3,10mm 32g 25/bal 12/70 Cheddite Tordo 3,10mm 32g 25/bal

Kód produktu: T00000993

nie je skladom
8.100 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Tordo 3,50mm 32g 25/bal 12/70 Cheddite Tordo 3,50mm 32g 25/bal

Kód produktu: T00000995

nie je skladom
8.400 Eur
s DPH
12/70 Cheddite CH6 3,30mm 36g 10/bal 12/70 Cheddite CH6 3,30mm 36g 10/bal

Kód produktu: T00001353

nie je skladom
5.300 Eur
s DPH
12/70 Cheddite CH6 3,90mm 36g 10/bal 12/70 Cheddite CH6 3,90mm 36g 10/bal

Kód produktu: T00001354

nie je skladom
5.300 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Standard 2,90mm 34g 25/bal 12/70 Cheddite Standard 2,90mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00001352

nie je skladom
11.000 Eur
s DPH
12/70 Cheddite 60 metri 3,90mm 36g 10/bal 12/70 Cheddite 60 metri 3,90mm 36g 10/bal

Kód produktu: T00000877

nie je skladom
14.000 Eur
s DPH
12/70 Cheddite 60 metri 3,50mm 36g 10/bal 12/70 Cheddite 60 metri 3,50mm 36g 10/bal

Kód produktu: T00000990

nie je skladom
13.800 Eur
s DPH
12/70 Cheddite 60 metri 3,10mm 36g 10/bal 12/70 Cheddite 60 metri 3,10mm 36g 10/bal

Kód produktu: T00001368

nie je skladom
14.000 Eur
s DPH
16/65 S&B CCT 7,62mm 28,40g 10/bal 16/65 S&B CCT 7,62mm 28,40g 10/bal

Kód produktu: 646

nie je skladom
5.200 Eur
s DPH
12/70 S&B Buck shot 6,10mm 25/bal 12/70 S&B Buck shot 6,10mm 25/bal

Kód produktu: 168

nie je skladom
11.250 Eur
s DPH
12/70 Cheddite 100 metri 3,50mm 35g 10/bal 12/70 Cheddite 100 metri 3,50mm 35g 10/bal

Kód produktu: T00001361

nie je skladom
14.000 Eur
s DPH
12/70 S&B Fortuna 3,00mm 36g 25/bal 12/70 S&B Fortuna 3,00mm 36g 25/bal

Kód produktu: 379

nie je skladom
9.000 Eur
s DPH
12/70 S&B Fortuna 3,50mm 36g 25/bal 12/70 S&B Fortuna 3,50mm 36g 25/bal

Kód produktu: 381

nie je skladom
0.000 Eur
s DPH
16/70 S&B CCT 7,62mm 30,10g 10/bal 16/70 S&B CCT 7,62mm 30,10g 10/bal

Kód produktu: 385

nie je skladom
5.000 Eur
s DPH
12/70 Cheddite 100 metri 3,90mm 35g 10/bal 12/70 Cheddite 100 metri 3,90mm 35g 10/bal

Kód produktu: T00000878

nie je skladom
14.000 Eur
s DPH
12/70 DDUPLEKS Hexolit 32, 5/bal 12/70 DDUPLEKS Hexolit 32, 5/bal

Kód produktu: 1758

nie je skladom
14.400 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Drago T2 3,50mm 34g 25/bal 12/70 Cheddite Drago T2 3,50mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00000883

nie je skladom
8.000 Eur
s DPH
12/70 S&B CCT 6,09mm 35,40g 10/bal 12/70 S&B CCT 6,09mm 35,40g 10/bal

Kód produktu: 1773

nie je skladom
5.100 Eur
s DPH
12/70 S&B CCT 7,62 mm 35,40g 10/bal 12/70 S&B CCT 7,62 mm 35,40g 10/bal

Kód produktu: 1782

nie je skladom
5.700 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Super T5 3,50mm 38g 10/bal 12/70 Cheddite Super T5 3,50mm 38g 10/bal

Kód produktu: T00000876

nie je skladom
5.500 Eur
s DPH
S&B 20/65 CCT 3,50/26,5g 10/bal S&B 20/65 CCT 3,50/26,5g 10/bal

Kód produktu: T00001427

nie je skladom
0.780 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Pallettoni 7/0 6,20mm 34g 10/bal 12/70 Cheddite Pallettoni 7/0 6,20mm 34g 10/bal

Kód produktu: T00001363

nie je skladom
6.700 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Pallettoni 5/0 5,00mm 34g 25/bal 12/70 Cheddite Pallettoni 5/0 5,00mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00001362

nie je skladom
16.700 Eur
s DPH
12/70 Cheddite JS Palla Tiro 28g 25/bal 12/70 Cheddite JS Palla Tiro 28g 25/bal

Jednotná strela

Kód produktu: T00001044

nie je skladom
14.100 Eur
s DPH
12/70 Cheddite Palla Slug 32g 10/bal 12/70 Cheddite  Palla Slug 32g 10/bal

Kód produktu: T00001268

nie je skladom
8.600 Eur
s DPH
12/70 Cheddite JS Palla Maremmana 27g 10/bal 12/70 Cheddite JS Palla Maremmana 27g 10/bal

Kód produktu: T00000875

nie je skladom
7.000 Eur
s DPH
16/70 Cheddite Palla Slug 28g 25/bal 16/70 Cheddite  Palla Slug 28g 25/bal

Kód produktu: T00000888

nie je skladom
24.000 Eur
s DPH
16/70 Cheddite Drago T3 2,70mm 28g 25/bal 16/70 Cheddite Drago T3 2,70mm 28g 25/bal

Kód produktu: T00001365

nie je skladom
8.900 Eur
s DPH
16/70 Cheddite Drago T3 3,10mm 28g 25/bal 16/70 Cheddite Drago T3 3,10mm 28g 25/bal

Kód produktu: T00001046

nie je skladom
8.900 Eur
s DPH
16/70 Cheddite Drago T3 3,50mm 28g 25/bal 16/70 Cheddite Drago T3 3,50mm 28g 25/bal

Kód produktu: T00001047

nie je skladom
8.900 Eur
s DPH
16/70 Cheddite Pallettoni 9/0 7,40mm 28g 25/bal 16/70 Cheddite Pallettoni 9/0 7,40mm 28g 25/bal

Kód produktu: T00000887

nie je skladom
16.000 Eur
s DPH
12/76 Cheddite Magnum 3,30mm 50g 10/bal 12/76 Cheddite Magnum 3,30mm 50g 10/bal

Kód produktu: T00001359

nie je skladom
7.600 Eur
s DPH
12/76 Cheddite Magnum 3,70 mm 50g 10/bal 12/76 Cheddite Magnum 3,70 mm 50g 10/bal

Kód produktu: T00001360

nie je skladom
7.600 Eur
s DPH
12/76 Cheddite Magnum 3,90 mm 50g 10/bal 12/76 Cheddite Magnum 3,90 mm 50g 10/bal

Kód produktu: T00001263

nie je skladom
7.600 Eur
s DPH
20/76 Cheddite Drago Magnum 3,50mm 36g 10/bal 20/76 Cheddite Drago Magnum 3,50mm 36g 10/bal

Kód produktu: T00000891

nie je skladom
6.500 Eur
s DPH
20/70 Cheddite T3 Drago 3,10mm 28g 25/bal 20/70 Cheddite T3 Drago 3,10mm 28g 25/bal

Kód produktu: T00001239

nie je skladom
7.800 Eur
s DPH
20/70 Cheddite Special 20 3,50mm 36g 10/bal 20/70 Cheddite Special 20 3,50mm 36g 10/bal

Kód produktu: T00001258

nie je skladom
8.300 Eur
s DPH
20/70 Cheddite Drago 20 3,30mm 28g 25/bal 20/70 Cheddite Drago 20 3,30mm 28g 25/bal

Kód produktu: T00001366

nie je skladom
8.300 Eur
s DPH
12/70 ZVS Break JS 32g 10/bal 12/70 ZVS Break JS 32g 10/bal

Kód produktu: T00000032

nie je skladom
7.800 Eur
s DPH
12/70 ZVS Mini Magnum 3,50mm 40g 10/bal 12/70 ZVS Mini Magnum 3,50mm 40g 10/bal

Kód produktu: T00000035

nie je skladom
3.800 Eur
s DPH
12/70 ZVS Mini Magnum 3,00mm 40g 10/bal 12/70 ZVS Mini Magnum 3,00mm 40g 10/bal

Kód produktu: T00000034

nie je skladom
3.600 Eur
s DPH
12/70 ZVS Activ 3,00mm 34g 25/bal 12/70 ZVS Activ 3,00mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00000031

nie je skladom
8.200 Eur
s DPH
12/70 ZVS Activ 3,50mm 34g 25/bal 12/70 ZVS Activ 3,50mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00000029

nie je skladom
8.400 Eur
s DPH
12/70 ZVS Activ 3,75mm 34g 25/bal 12/70 ZVS Activ 3,75mm 34g 25/bal

Kód produktu: T00000030

nie je skladom
7.000 Eur
s DPH
12/70 ZVS Activ 4,00mm 34g 10/bal 12/70 ZVS Activ 4,00mm 34g 10/bal

Kód produktu: T00000023

nie je skladom
3.500 Eur
s DPH
12/70 ZVS Activ 4,5mm/34g 10/bal 12/70 ZVS Activ 4,5mm/34g 10/bal

Kód produktu: T00000024

nie je skladom
4.800 Eur
s DPH
12/70 ZVS Activ 5,10mm 34g 10/bal 12/70 ZVS Activ 5,10mm 34g 10/bal

Kód produktu: T00000037

nie je skladom
3.600 Eur
s DPH
12/70 ZVS Activ 6,20mm 34g 10/bal 12/70 ZVS Activ 6,20mm 34g 10/bal

Kód produktu: T00000460

nie je skladom
5.200 Eur
s DPH
20/70 ZVS Break JS 26g 10/bal 20/70 ZVS Break JS 26g 10/bal

Kód produktu: T00000048

nie je skladom
7.000 Eur
s DPH
16/70 ZVS Break JS 30g 10/bal 16/70 ZVS Break JS 30g 10/bal

Kód produktu: T00000033

nie je skladom
7.900 Eur
s DPH
16/70 ZVS Activ 3,00mm 32g 25/bal 16/70 ZVS Activ 3,00mm 32g 25/bal

Kód produktu: T00000020

nie je skladom
7.400 Eur
s DPH
16/70 ZVS Activ 3,50mm 32g 25/bal 16/70 ZVS Activ 3,50mm 32g 25/bal

Kód produktu: T00000021

nie je skladom
7.400 Eur
s DPH
16/70 ZVS Activ 3,75mm 32g 25/bal 16/70 ZVS Activ 3,75mm 32g 25/bal

Kód produktu: T00000028

nie je skladom
6.600 Eur
s DPH
16/70 ZVS Activ 4,00mm 32g 10/bal 16/70 ZVS Activ 4,00mm 32g 10/bal

Kód produktu: T00000025

nie je skladom
3.600 Eur
s DPH
16/70 ZVS Activ 4,50mm 32g 10/bal 16/70 ZVS Activ 4,50mm 32g 10/bal

Kód produktu: T00000026

nie je skladom
3.600 Eur
s DPH
S&B 20/65 CCT 3,00/26,5g 10/bal S&B 20/65 CCT 3,00/26,5g 10/bal

Kód produktu: T00001426

nie je skladom
4.000 Eur
s DPH
20/70 Cheddite Special 20 3,10mm 36g 10/bal 20/70 Cheddite Special 20 3,10mm 36g 10/bal

Kód produktu: T00001237

nie je skladom
5.500 Eur
s DPH
12/70 RWS Exact 32g 10/bal 12/70 RWS Exact 32g 10/bal

Kód produktu: 1939

nie je skladom
15.000 Eur
s DPH
12/70 RWS RW Spec 3,50/36g 25/bal 12/70 RWS RW Spec 3,50/36g 25/bal

Kód produktu: 1940

nie je skladom
13.800 Eur
s DPH

Produkt 1-101 z 101

Upozornenie

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

Kliknutím sem potvrdzujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.