Kontakt

Veľkoobchodný a maloobchodný predaj :

email: obchod@amunex.sk

tel: +421 948 501 301

Obchodné meno:Amunex s. r. o.
Sídlo a adresa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu či podať sťažnosť:Práce 13 94603 Kolárovo
IČO:46 525 297
DIČ:2023415130
IČ DPH:SK2023415130
Zbrojná licencia:CA 004260
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31385/N.
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa – Tomáš Ollé.
Telefónne číslo:predaj zbraní a streliva +421 948 501 301
 
Email:info@amunex.sk
Fax:+421 35 777 8538
Web:http://www.amunex.sk
  

 

https://www.facebook.com/Amunex.strelivo

https://www.youtube.com/Amunexsro